Selecteer een pagina

GROEPSREGELS

Onze Facebookcommunity is sinds 2014 uitgegroeid naar een groep van meer dan 7.500 leden. Zoals iedere groep kennen wij ook een aantal geschreven en ongeschreven regels. Neem voor aanvraag van je lidmaatschap dan ook even onderstaande punten door. Twijfel je over wat wel of niet mag, neem dan contact op met één van onze beheerders.


01 LIDMAATSCHAP:
Het lidmaatschap van RMD staat open voor iedere hardloper die de ambitie heeft om de eerstvolgende editie van de Rotterdam Marathon (de 42,195 km) te gaan lopen of deze of andere marathons reeds gelopen heeft (m.u.v. leden die voor 23/4/18 lid zijn geworden). De minimum leeftijd voor lidmaatschap is 18 jaar. Tijdens de aanvraagprocedure worden geautomatiseerd 3 vragen gesteld. Het niet beantwoorden van deze vragen of een onvoldoende motiverend antwoord leidt tot afwijzing van lidmaatschap. Aanvragen worden binnen ± 5 dagen afgehandeld. Bij toelating ontvang je een welkomstbericht via Messenger (check ‘berichtverzoeken’). Bij afwijzing ontvang je geen bericht.
Heb je de Rotterdam Marathon gelopen maar loop je de eerstvolgende editie niet, dan hoeft je de groep niet te verlaten! Er is meer dan alleen de marathon van Rotterdam. Met jouw kennis kan je andere lopers informeren maar ook inspireren met jouw andere ervaringen zoals bijvoorbeeld marathons in het buitenland.

02 WIE MOGEN ER POSTEN?:
Alleen lopers die in training zijn voor de aanstaande editie van de marathon of zij die reeds marathonervaring hebben mogen actief posten. Komt 14/4/2024 voor jou te vroeg? Lees, leer en doe inspiratie op maar gebruik voor het posten van je eigen ervaringen en vragen algemene hardloopgroepen op Facebook zoals Hardlopen en Ik Loop Hard.

03 RESPECT:
Ben je toegelaten als lid, dan staat respect voor elkaar voorop! Wees niet neerbuigend, discriminerend of op een andere manier kwetsend of intimiderend. Dit geldt zowel voor tekstuele uitingen als afbeeldingen. Grof taalgebruik staan wij niet toe. Bedenk dat je ook door kunt scrollen i.p.v. direct te reageren.
Heb je een issue met een ander groepslid los het dan vooral onderling op. Betrek het beheerteam e/o de groep niet in jullie discussie. Gaat iemand daarna aantoonbaar nog steeds over de schreef e/o is iemands gedrag in het nadeel van onze community, geef dit dan door aan het beheerteam.

04 RELEVANTIE:
Om het platform aantrekkelijk en on topic te houden worden posts geacht een relatie te hebben met (de voorbereiding op) de Rotterdam Marathon of met andere, voor (aankomend) marathonlopers relevante e/o interessante zaken. RMD is geen platform voor algemene onderwerpen of privéproblemen.
Hou met het posten rekening met relevantie. Een enkele post van een korte run terwijl je normaliter verder loopt is relevant indien je daarmee wilt aangeven op de weg terug te zijn. Normale trainingslopen van 7 kilometer of minder worden verwijderd. Datzelfde geldt voor een simpele dump via hardloopapps als Strava of Runkeeper. Schrijf er een verhaaltje bij. Leuk het op met foto’s. Doe een beetje moeite voor de ontvanger van je bericht.
Indien een post niet voldoet aan de richtlijnen kan deze door de beheerders worden verwijderd. Dit zal gezien de frequentie en het momentum niet altijd gepaard gaan met een vooraankondiging/privébericht. Zie voor wie er actief mag posten tevens punt 2.

05 RECLAME:
Promotie voor een product, dienst of organisatie door medewerkers of vertegenwoordigers/contactpersonen van externe organisaties is niet toegestaan en desbetreffende posts (of reacties op posts) worden verwijderd. Een bewust commercieel geladen boodschap gepost door leden op verzoek van derden is eveneens niet toegestaan. Het aanbieden van gratis producten met het oog op het verwerven van betalende klanten in een later stadium valt ook onder de noemer reclame. Dit geldt tevens voor het via PB benaderen van onze leden vanuit dezelfde gedachte. Formele reclameboodschappen binnen de Facebookgroep worden enkel gepost vanuit beheer. Dit gebeurt in zeer beperkte mate (bijv. vermelding van een kortingsactie in Message Monday of bij de aankondiging van een WIN-actie c.q. de bekendmaking van prijswinnaars). Er dient een interessant en relevant voordeel voor onze groepsleden aan gekoppeld te zijn en het moet passen binnen het reclamebeleid. Spontane gebruikerservaringen als reactie op een vraag vallen normaal gesproken niet onder reclame.

06 BRAND AMBASSADORS:
Leden die zijn gekozen als vertegenwoordiger van een bepaald merk kunnen gewoon posten op een manier waarop ze dat ook zouden doen wanneer ze geen ambassadeur zouden zijn. Wanneer frequentie en inhoud duidelijk neigen naar promotie e.o. afstemming met het desbetreffende merk ipv waar het bij ons om draait, het hardlopen, valt het onder punt 5, het reclamebeleid. Het gebruik van één hashtag onderaan je bericht met de brandnaam is toegestaan.

07 BLOGGERS:
Een link plaatsen naar je eigen externe blogpost is toegestaan mits het onderwerp een directe link heeft met deze groep. Voor (semi-)commerciële bloggers geldt: wanneer frequentie en inhoud van desbetreffende blogposts duidelijk neigen naar promotie van e.o. afstemming met bepaalde merken valt het onder punt 5, het reclamebeleid.

08 GOEDE DOELEN:
Jouw inzet voor je medemens i.c.m. hardlopen juichen wij toe en is als onderdeel van een hardloopgerelateerde post geen probleem. Bevat je post echter een wervende tekst of afbeelding die oproept tot het doen van donaties, het kopen van loten of een link naar een externe donatiepagina dan zal deze worden verwijderd.

09 ORGANISATOREN HARDLOOPEVENEMENTEN:
Promotie door het beheerteam van evenementen in ruil voor minstens 4 gratis te verloten startbewijzen onder onze leden is mogelijk. Per evenement zal worden beoordeeld of het in onze planning en bij onze leden past. Commerciële partijen, al dan niet in de vorm van een stichting, vallen onder het reclamebeleid van punt 5. Zit je als actieve RMD’er (je draagt middels posts, reacties, likes e.d. bij aan de community) bij een atletiekvereniging/loopgroep in de organisatie van een hardloopevenement, dan mag je daar eenmalig reclame voor maken in overleg met het beheerteam. Betreft het vooral de organisatie voor een goed doel dan valt dat onder punt 8.

10 VRAAG & AANBOD STARTBEWIJZEN EN ANDERE ZAKEN:
Wil je een startbewijs gratis ter beschikking stellen aan één van je RMD-maatjes dan is dat geen probleem om te posten. Vermeld in je post dat het gratis is. Ben je langer dan 2 maanden lid van onze hoofdgroep, dan mag je ook gebruik maken van onze speciale RMD Vraag- & Aanbodpagina. Voor alle overige vraag & aanbod van startbewijzen en andere zaken, maak svp gebruik van:

– http://www.facebook.com/groups/Loopmaatjes.Startbewijs/
– http://www.startbewijshulp.nl (tijdelijk ? out of order)
– 
https://www.facebook.com/groups/loopmaatjes/, of
– https://www.marktplaats.nl/l/sport-en-fitness/loopsport-en-atletiek/q/startbewijs/

Heb je een startbewijs gewonnen via een WIN-actie vanuit RMD en kan je er zelf geen gebruik meer van maken? Geef het dan terug aan de community. Dit mag je als lid zelf doen d.m.v. het plaatsen van een post waarbij je wel aangeeft dat het een via RMD gewonnen startbewijs betreft.

11 ENQUÊTES:
Enquêtes voor externe commerciële organisaties worden niet toegestaan. In andere gevallen kan een verzoek worden ingediend bij het beheerteam. Relevantie en eventuele goedkeuring zal per aanvraag worden bepaald.

Uitzonderingen op bovenstaande spelregels zijn alleen mogelijk na toestemming van het beheerteam. Wanneer je het niet eens bent met een beslissing leg dit dan ook eerst aan hen voor. Kies je voor een andere weg dan kan dit leiden tot directe uitsluiting van de groep.

RMD OP SOCIAL MEDIA

Home     Over     Events     Media    Partners    Links     Contact